Vår historia

Axel Bodén övertog 1862 C.E. Warbergs kryddkramhandel, med anor från 1600-talet, då inleddes historieskrivningen till det som idag är Bodén & Lindeberg.

För att ge dig vår historia så behöver du lite bakgrund. Lite om köpenskap i gamla tiders Stockholm. Vad är en kryddkramhandel? Vad var det för speciellt med Stora Badstugatan 31? Och varför låste kryddkrämare Lundvall på Hötorget in sina biträden om natten?

Här följer ett utdrag ur en skildring från Stockholms-Tidningen, författad 3 oktober 1912. En artikel inspirerad av Axel Bodén och med huvudvikt vid handeln i Bondkvarteret Stora Kronan. Är du nyfiken och vill läsa hela artikeln, så kan du göra det här.

"Kryddkrämeriet har gamla anor i Stockholm. När det först uppstod och tog form som speciell handelsgren, är svårt att säga. Lika svårt är att exakt uppge vilken av våra nuvarande kryddbodar — eller speceriaffärer som det nu heter är den äldsta existerande. Allmänt anses emellertid, att affären i 31 Stora Badstugatan, Stora Kronan kallad, är en av de äldsta, i det att den med all säkerhet räknar sina anor från 1600-talet. Den ligger på samma plats där den då låg, och huset vari den inrymmes, är precis detsamma som förr …

"… grosshandlare Axel Bodén, som redan 1856, 15-årig, kom som bodgosse till Warberg och 1862 efterträdde honom."
Stockholms-Tidningen 1912

… Men som det ju kan ha sitt speciella intresse för vår tids stockholmare att få kasta en, om ock hastig blick på en stockholmsk kryddkramhandel från denna tid, ha vi insamlat de upplysningar i ämnet, som stått att få, och särskilt då hänvänt oss till grosshandlare Axel Bodén, som redan 1856, 15-årig, kom som bodgosse till Warberg och 1862 efterträdde honom …

… Den 7 oktober 1862 svor biträdet Bodén borgareeden och gick in vid Borgerskapets kavalleri. Dagen därpå var han välbeställd kryddkrämare i Stora Kronan."

Läs hela artikeln från Stockholms-Tidningen här.

1862

Axel Bodén övertar C.E. Warbergs kryddkrämhandel på Stora Badstugatan 31 (Nuvarande Sveavägen 63), efter ett par år som bodgosse. På den tiden var kryddor, kaffe, socker, risgryn och brännvin viktiga handelsvaror.

Axel utvecklade så småningom företaget till en av de större parti- och importfirmorna i branschen under namnet Axel Bodén & Co.

1905

Kontoret flyttas till Österlånggatan i Gamla Stan och firman ombildas till Axel Bodéns HAB av sönerna Sven & Arthur.

Under Svens och Arthurs ledning gick firman starkt framåt och särskilt under första världskriget var affärsverksamheten omfattande, bland annat genom betydande transitoförsäljning, det vi idag kallar export.

1933

Efter handelsutbildning och utlandspraktik inträder Svens son, Hans Bodén, som ledare av kolonialverksamheten 1933.

1937

Bolaget fyller 75 år.

Ett citat som belyser företagets utveckling finns i Svensk Industrikalender från 1937. Då hade företaget blivit ett aktiebolag med namnet Axel Bodéns Handels-aktiebolag (HAB).

"… År 1905 ombildades firman till Axel Bodéns HAB, varvid ledningen övertogs av grundarens söner, Sven och Artur Bodén, vilka tidigare praktiserat, dels i faderns firma, dels hos andra import- och agenturhus i kolonialvarubranschen. Bolaget arbetar numera såväl engros- som agenturvis med klientel över hela landet."

Läs hela artikeln här.

1946

Hans Bodén AB bildas. Kontoret ligger först på Birger Jarlsgatan 32, i Försäkringsbolaget Tryggs fastighet. Då Trygg sedan behöver sina lokaler, erbjuds Hans en ny lokal på Engelbrektsgatan 19, också i Tryggs regi, vilken han väljer att flytta bolaget till.
Lagerhanteringen skedde i magasin i Frihamnen och Stadsgården.

1970

Förvandlingen från ett handelsbolag till ett modernt livsmedelsföretag börjar.

Vi bestämmer oss för att börja mala kryddor själva i egen kvarn och etablerar lager och kryddverksamhet i en nybyggd fastighet på Sjöviksbacken 10 på Liljeholmen.

Vid den här tiden hade bolaget 9 anställda varav en chaufför.

1980

Hans son, Stefan Bodén & kollegan Åke Lindeberg övertar Hans Bodén AB med familjerna Bodén & Lindeberg som ägare. Åke Lindeberg är VD. Från och med nu är verksamheten känd under namnet AB Bodén & Lindeberg.

1984

Bodén & Lindeberg flyttar till nya lokaler på Hantverkarvägen i Arninge i Täby.

2015

Vi etablerar en egen produktion av konsumentpackade produkter i våra lokaler på Hantverkarevägen 8-10 i Arninge, Täby.

2019

Vi välkomnar Markus Engelbrekts som ny VD.

"Varje dag jobbar vi i teamet på Bodén & Lindeberg för att vara stora och små livsmedelsföretags självklara val för naturliga smakupplevelser från hela världen."

Är du så nyfiken på oss att du vill höra mer?