Kvalitet & Hållbarhet

Bodén & Lindeberg jobbar för att skapa trygghet i att ingredienser till maten vi äter ska vara säkra och hållbart producerade.

En självklarhet att ta ansvar

På Bodén & Lindeberg arbetar vi aktivt för att säkerställa att alla våra produkter är av bästa kvalitet och möter våra olika kunders önskemål och behov. Vårt omfattande kvalitet- och hållbarhetsarbete med varje enskild produkt skapar en trygghet åt våra kunder gällande både produktkvalitet, livsmedelssäkerhet och hållbarhet.

NÄRA LEVERANTÖRSSAMARBETEN

Ett förtroende för råvaran hela vägen från dess ursprung till livsmedelsproduktionen är A och O för oss. Vi har därför nära och goda samarbeten med alla våra leverantörer och utvärderar dem kontinuerligt genom revisioner utförda av oss eller externa ackrediterade certifieringsorgan. Varje leverantör tar även del av och accepterar de krav vi ställer i vår uppförandekod. Uppförandekoden ställer krav inom flera ämnen, bl a:

 • Förebyggande av barnarbete
 • Jämlikhet och anti-diskriminering
 • Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
 • Nolltolerans mot tvångsarbete
 • Arbetstider och löner
 • Säker arbetsmiljö
 • Miljö
 • Anti-korruption
"Genom vårt engagemang, vår eftertanke och driv efter ständiga förbättringar har vi blivit godkända av både internationella och svenska kontrollorgan."
Markus Engelbrekts, VD

EGEN PRODUKTION — TRYGGHET I VARJE PROCESS FRAM TILL KUNDEN

På vår anläggning i Kungsängen arbetar vi med egen kvarn och maler kvalitativa enskilda produkter eller blandningar, efter kunds önskemål. Flertalet av produkterna packas direkt av oss både för konsument och till industri. Genom vårt engagemang, vår eftertanke och driv efter ständiga förbättringar har vi blivit godkända av både internationella och svenska kontrollorgan.

BRC AA+

Vi har uppnått BRC AA+ som är den högsta nivån av erkännande för livsmedelssäkerhet och kvalitetsstyrning, där "+" endast kan uppnås vid deltagande i oanmälda revisioner. Vår nuvarande status är ett bevis på det hårda arbete och engagemang från alla i vårt företag, från vår produktionspersonal till vår administrativa personal, och självklart våra kunder. Vi har varit BRC-certifierade sedan 2005.

Övriga Certifikat

 • Ekologisk certifiering
 • KRAV
 • RA-certifikat för choklad- och kakaoprodukter

Vi är också medlem i SEDEX som är en global organisation som tillhandahåller en webbaserad databas för att dela och utbyta data inom fyra nyckelområden: arbetsrättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Informationen hjälper oss vid val och utvärdering av leverantörer.

Har du några andra funderingar kring hur vi hanterar miljö och kvalitet?