Handeln centraliseras

Här följer ett citat från Svensk Industrikalender år 1937 som belyser Bodén & Lindebergs utveckling — detta år fyller bolaget 75 år.

"Efter vid 21 års ålder vunnet burskap som borgare i Stockholm etablerade sig firmans grundare, Axel Johan Abraham Bodén, under firma Axel Bodén & Co och övertog då, år 1862, sin förutvarande principals, C. E. Warberg, kryddkramhandel i det s.k. bondkvarteret i 'Stora Kronan' med adressnummer 31 vid Stora Bastugatan å Norr, där köpenskapidkats ända sedan 1600-talet. Stora Bastugatan, numera Sveavägen, var nämligen sedan lång tid tillbaka Stockholms viktigaste trafikled för den norrifrån kommande livsmedelstillförseln.

Kommersen i dessa trakters bondkvarter var högst betydande, ty det var huvudsakligen här som de livsmedelsprodukter avsattes, vilka anlände till Stockholm med de långväga bondfororna från hela det vidsträckta upplandet norr ut, ända från nedre Norrland, och där provianterade bönderna, när de lämnade Stockholm.

Med den överhandtagande järnvägs- och ångbåtstrafiken minskades bondkvarterens betydelse. De av bondkvarterens handelshus, som ville hålla sin omsättning uppe, fingo i allt större utsträckning övergå till att själva söka upp sina kunder, och 'konkurrensens tidevarv' började även för dem på allvar. Firman Axel Bodén & Co övergick alltmer till ren partihandel med kundkrets förutom i Stockholm, i Roslagen och Södertörn. Sedan minuthandeln överlämnats i andra händer och partirörelsen tagit allt större omfattning, visade sig affärens förflyttning till mer centralt läge nödvändigt och kontoret förlades till 'Staden mellan broarne', i Österlånggatan 42.

År 1905 ombildades firman till Axel Bodéns HAB, varvid ledningen övertogs av grundarens söner, Sven och Artur Bodén, vilka tidigare praktiserat, dels i faderns firma, dels hos andra import- och agenturhus i kolonialvarubranschen. Bolaget arbetar numera såväl engros- som agenturvis med klientel över hela landet."

Är du så nyfiken att du vill veta mer?